JUDr. ALENA SKOUPÁ

Vážení a milí klienti,
dovolte nám, abychom Vás informovali
o úpravě provozních hodin.

Po a St: 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Út a Čt: 8:00-12:00 a 13:00-16:00
Pá: 8:00-14:00

Vítejte v notářské kanceláři JUDr. Aleny Skoupé, notářky se sídlem v Praze.
Poskytneme vám kvalifikovaně veškeré notářské služby.

V rámci služeb Czechpointu Vám vyhotovíme ověřené výstupy z veřejných registrů a kvalifikovaně převedeme listinné dokumenty do elektronické podoby.

ns_czechpoint_logo

Navštivte nás v Národním domě na Vinohradech na náměstí Míru,
2 minuty chůze ze stanice metra A za kostelem sv. Ludmily.

Více o nás


Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525 E: info@skoupa-notar.cz

Po a St: 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Út a Čt: 8:00-12:00 a 13:00-16:00
Pá: 8:00-14:00

Všechny kontaktyChci založit společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Sepíšeme vám zakladatelské dokumenty ve formě notářského zápisu. Poradíme s právní problematikou a připravíme vám návrh na zápis do Obchodního rejstříku a sepíšeme vám listiny, které jsou jeho přílohou.

Odměna notáře: položka A 1

Chci založit akciovou společnost (a.s.)

Poskytneme vám odbornou konzultaci, sepíšeme zakladatelský dokument ve formě notářského zápisu. Vyhotovíme stanovy společnosti a připravíme návrh na zápis nové akciové společnosti do Obchodního rejstříku se všemi potřebnými listinami.

Odměna notáře: položka A 1

Chci zápis nového společenství vlastníků jednotek

Sepíšeme vám osvědčení z první schůze SVJ se všemi náležitostmi. Zhotovíme návrh na zápis SVJ do Obchodního rejstříku a připravíme další listiny, které jsou přílohou návrhu na zápis společenství do Obchodního rejstříku.

Odměna notáře: položka B 2

Chci ověřit kopii nebo podpis

Ověříme shodu opisu listiny nebo kopie listiny s originálem – vidimace a totožnost osoby a jejího vlastnoručního podpisu na listině – legalizace.

Odměna notáře: položka H za 1 stranu textu / 1 podpis 30,- Kč + 21% DPH

Potřebuji výřídit dědictví

K projednání dědictví pověří notáře příslušný okresní čí obvodní soud, v jehož obvodě měl zůstavitel (zemřelý) své poslední trvalé bydliště.

Notář provádí úkony v řízení o dědictví jako soudní komisař. Jeho úkony se považují za úkony soudu.

JUDr. Alena Skoupá byla jmenována notářkou pro Obvodní soud Praha-východ.

Odměna notáře: příklad výpočtu zde

Potřebuji sepsat závěť, nebo listinu o vydědění.

Sepíšeme s vámi závět, popř. listinu o vydědění formou notářského zápisu. Závěti a listiny o vydědění přijmeme do notářské úschovy. Poradíme vám možnosti rozdělení majetku mezi dědice.

Odměna notáře: položka D 1,2

Potřebuji převést nemovitost

Sepíšeme smlouvy kupní nebo darovací, poradíme vám s právními důsledky vašeho jednání. Nabízíme vám i zajištění zaplacení kupní smlouvy formou notářské úschovy. Připravíme návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zajistíme za vás zaplacení daně z převodu nemovitosti.

Odměna notáře: položka A1, J2, H1,

Chci manželskou / předmanželskou smlouvu

Sepíšeme s vámi majetkové smlouvy manželů resp. snoubenců. Poskytneme rady o dalších možnostech řešení majetkových vztahů mezi manželi nebo snoubenci.

Odměna notáře: položka A 1

Potřebuji sepsat notářský zápis se svolením k vykonatelnosti

Chcete se v budoucnu vyhnout soudnímu řízení a navrhnout exekuci na majetek dlužníka? Připravíme vám notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Nahrazuje rozsudek soudu a je exekučním titulem.

Odměna notáře: položka A 1