JUDr. ALENA SKOUPÁ

Záznam nenalezen

Ceník služeb

Ceny neurčuje notář. Všechny sazby za poskytované notářské služby jsou stanoveny přílohou k vyhlášce č. 196/2001 Sb.

Obchodní společnosti, družstva a společenství vlastníků

 

Založení společnosti s ručením omezeným

položka A 1

Založení akciové společnosti

položka A 1

Založení společenství vlastníků jednotek

položka B 2

Založení družstva

položka B 2

Změny stanov družstva

položka B 2

Změny v akciové společnosti

položka B 2

Změny ve společnosti s ručením omezeným

položka B 2

Zrušení společnosti s ručením omezeným

položka B 2

Zrušení akciové společnosti

položka B 2

Zrušení družstva

položka B 2

Ověřování a ověřené výpisy

 

Ověřování a osvědčování

položka H za 1 stranu textu / 1 podpis 30,- Kč + 21% DPH

Ověřený výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Ověřený výpis z Registru bodů řidičů

50,- Kč + 21 % DPH

Ověřený výpis z Insolvenčního rejstříku

50,- Kč + 21 % DPH

Ověřený výpis z Živnostenského rejstříku

50,- Kč + 21 % DPH

Ověřený výpis z Rejstříku trestů

50,- Kč + 21 % DPH

Ověřený výpis z Obchodního rejstříku

50,- Kč + 21 % DPH

Ověřený výpis z Katastru nemovitostí

100,- Kč + 21 % DPH

Závěti a dědictví

 

Dědické řízení

příklad výpočtu zde

Závěti, vydědění, správce dědictví

položka D 1,2

Ostatní služby

 

Zástavní smlouvy, rejstřík zástav

položka A 1

Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti

položka A 1

Notářské úschovy

položka C

Převody nemovitostí

položka A1, J2, H1,

Společné jmění manželů

položka A 1
 

Národní dům na Vinohradech
Náměstí Míru 9, Praha 2

T: +420 221 596 525 E: info@skoupa-notar.cz

Po a St: 8:00-12:00 a 13:00-17:00
Út a Čt: 8:00-12:00 a 13:00-16:00
Pá: 8:00-14:00

Všechny kontakty